1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koala Made From Bamboo
  • ข้อมูลทางเทคนิค
  • แกลลอรี่
รหัสสินค้า : 8490
ชื่อสินค้า : Koala Made From Bamboo

เป็นผ้าเช็ดตัวเด็กเล็กครับ ทำจาก ไหม แบบบู ครับ หรือเค้าเรียกว่า ทำจากไหมเยื่อใผ่ครับ ซึ่ง ผ้าจะดีมากและซับน้ำได้ดี

Soonthorn99 Mail : thaisoonthorninternational@gmail.com
Soonthorn99 Soonthorn99 Soonthorn99 Soonthorn99